Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

Filozófia Tanszék

 

 

Minden élő ember gondolkodik, tehát mindenki filozófus - a maga módján.
- De nem mindegy, hogyan filozofál és cselekszik-e a gondolatai nyomán.

Ezért ne kövessünk semmiféle ismert filozófiai irányzatot, hanem keressük a saját utunkat, mert saját életünkben ez lehet az egyedüli helyes irány.

(A Nemzeti Akadémia legfőbb célkitűzéséből)G o n d o l a t o k...

A gondolatok szabadok

 

Minden napnak megvan a maga értelme, tehát mindennap meg kell tenni, amit meg kell tenni.

Csodavárás még nem hozott eredményt, legfeljebb a tevékenykedő konkurencia lett hatalmasabb.

                                      *

Az olyan államhatalom, mellyel nem működnek együtt, magáramarad és megsemmisül.

                                      *  

Jobb állva meghalni, mint térdenállva élni.

                                    * 

Ha az államaparátus nincs megelégedeve uralkodójával, tiltakozásul ölje meg magát - Kofucius.

Ha az államaparátus nincs megelégedve uralkodójával, tiltakozásul ne önmagát ölje meg, hanem az uralkodóját. - Kofucius tanítványa, Mencius.

                                    *

 Ha mindenért másokban keresem a hibát, a magam hibáit sohase fogom megtalálni.

                                    *  

A szerénység a legszebb erény - még a celebkorszakban is.

                                  * 

A hiúság a legszebb erénytelenség.

                                   * 

Epiktétosz, görög sztoikus filozófus kérdezi;
"Mi a jobb -, tudatosan boldogtalannak, vagy tudatlanul boldognak lenni?"

     

                                     *

Aki a szívével néz, a szemével jobban látja a manipulációt.

                                  * 

Az álmok az égbe ragadnak, ahol nincs miben megfogózkodni.

                                   *

 Az egyenes út a legrövidebb és a legnehezebb.

                                 *

           Amit nem akarsz magadnak, azt ne                        tedd soha mással. (Konfucius)                                           

- Magyar nyelvre  lefordítva; ne kövesd es senki ellen azt, amit nem akarsz, hogy ellened is elkövessék. 

                                    *

A türelem rózsát terem, a türelmetlenség pedig rózsatövist.

                                    *

Nem mindenki ember, aki annak látszik.

 

A butaság gyakran együtt jár a szegénységgel.

                                   *

Olykor csak várni kell és mindent megold az idő, mely kegyetlen bírája minden hatalomnak.

                                    *   

Ha valamit nem értünk, a másikat kell érte felelőssé tenni - mert így kényelmesebb.

                                   * 

A pénz csak azt nem boldogítja, akinek nincs pénze.

- Más pénzével sokkal könnyebb az élet, mint a saját pénzzel.

                                   *

"Nem lehet politikailag helyes az, ami erkölcsileg helytelen."  
Id. Soong May-Ling 

/ Mme. Chiang Kai-shek /

az Amerikai Egyesült Államokban mondott egyik beszédéből.

                                  * 

Olykor okosabb, ha az ember néha butának teszi magát.
 
                                *
 
Az erkölcs attól ered, aki hatalmon van.
 
                                *
 
A bizalom a legnagyobb butaságok egyike.
 
                                * 
Ha meg akarsz őrizni ellenséged előtt egy titkot, ne mondd el a barátodnak.
 
                                * 
A szegénységben nincs méltóság.
 
                                 *  
Büszkeség és szegénység egyenlő a szegénységgel.
 
                                 * 
Minden megvásárolható. - Még a barátság is.
 
                                  *
 
Sohase bízz meg a jóakaródban.
 
                                *
 
Egy jó alkalom nem vár senkire.
 
                                * 
Ismerd meg az ellenségeidet.
 
                                *
 
Csak  fizetett ügynök búcsúzik a barátjától szidalmakkal. 
 
                              *
Aki mindent magának akar, mindent elveszíthet.

                                *
Ajándékozz egyszer valakinek valamit, 
s egész életeden át fizetni fogsz érte.
 
                                      *

"Aki nem gyarapítja a tudását, csökkenti azt. ”

 Hillel rabbi Hillel rabbi

Hillel rabbi

*

 

Ma egy filozófiai gondolattal szolgálunk a honlap olvasóinak.

Ha valamivel nem értünk, egyet, nem dacolással kell kifejezni ellenvéleményünket.

Ugyanis a mi véleményünk is (csak) ellenvélemény - másokéval szemben.

Nemzeti Akadémia

*

 

 

                                       *

Spanyolország elmerült a fasizmusban!

 

Spanyolországot sokkolja a spanyol fasiszta rendőrség társalgása.

A németül beszélő olvasóinknak közöljük a cikk linkjét.

https://a.msn.com/r/2/BBFsmwf?m=de-de

Az  „El Diario“híroldal teljes terjedelmében beszámol

a spanyol fasiszták terveiről s arról is, hogy egy rendőr istennek

mondta a poloskabajuszú német diktátort hitlert, aki a

Nemzeti Akadémia honlapján nem érdemel nagybetűt.

Egy spanyol rendőr önmagát  már "vezérnek" titulálja a cikkben.

 

Nemzeti Akadémia

***


In memoriam


 

Felavatták President Ronald Reagan szobrát Budapesten
 

Az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke, aki 2011 Február 6-án töltötte volna be a századik születésnapját, szobrot kapott Budapesten.

A szabadságszerető, de a mai napig rabszolgaságban és a tudatlanság szégyenletes börtönében tartott magyar nép ezzel az aktussal nagy adósságot törlesztett a szabadságért és az emberi méltóságért folytatott harcban.

President Ronald Reagan, 1981-89 között az Amerikai Egyesült Államok 40. elnöke, a kommunizmust saját eszközével, a bátorsággal verte szét, mely cselekedettel a jókoranagy szovjetunió is szétesett.

Méltatói vele egysorban említik a sokkal kisebb szerepet betöltött II. János-Pált, Róma püspökét és az utolsó szovjet elnököt, Michail Gorbacsovot, aki a végsőkig küzdve, meg akarta menteni a történelme folyamán sok emberi szenvedést okozott vörös birodalmat.

A valóságban a szovjetunió megszüntében nagy része volt az amerikai fegyvertechnológiának, ugyanis a bolsevik államot rákényszerítette a fegyverkezésre, melyben az anyagilag és technológiailag elbukott.
A történelmi elemzők nem említik meg a sok névtelen hírszerzőt, s azt a sok orosz zsidót, akik intelligenciájukkal észrevétlenül szétlopták a gonosz birodalmat, melyből végül csak rossz emlék maradt.

Budapesten ironikus közjátéknak lehettek szemlélői a szoboravatáson megjelent emberek.
A Szabadság-téri, sztálinista szovjet emlékművel farkasszemet néz Amerika egyik legynagyobb és legbátrabb elnökének szobra.
 President Ronald Reagan


Köszönjük elnök úr!

Thank you Mr. President!

God bless you!

 

 Dr. Constantin Helios

                                                                                      
June 29, 2011  Washington D.C.

 *

A Nemzeti Akadémia átveszi a

Noble House Private Banking

egyik cikkét

 

Politológia Vitakör


Magyarország psychogrammja
 
 
Nemzeti Akadémia
 

 
 

 
 
 
 

   A nagy testvér figyel téged... A nagy testvér figyel téged...

Eurobirodalom

Orwell, 1984 - A Piszkos BirodalomOrwell, 1984 - A Piszkos Birodalom

 

  Orwell, 1984

 

Politológia Tanszékünk a szabadegyetem akadémiai alaposságával kutatja az Egyesült Nemzetek  "Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata" tartalmának lényegét, annak igazságát vagy valótlanságát.

A politika azt állítja, hogy rendszere demokratikus, noha a demokrácia legelemibb szabályai ellen vétkezik, amikor az egyes ember akarata ellenére saját akaratát érvényesíti.

Példa erre az össze-vissza hazudozó német kancellárnő elmeháborodottra jellemző ellentmondásai, melyekkel a mai napig meg tudta tartani öncélú hatalmát, ami nem a választóit szolgálja.

Tehát miként lehet az egyetemes emberi jogokat garantálni egy lealjasodott, demokratikusnak hazudott diktatúrában?
- Ugyanúgy, mint ahogy a kádári, ellenforradalmi terror alatt Moszkva garantálhatta azokat a "jogokat", melyeket magyar cselédeinek, a négy osztályt végzett párttitkároknak adott.
De nekik is csak az volt, amit a rabszolgatartók kegyeiből kaptak.

Európa, pontosabban az európai unió a megfigyelésre berendezkedett orwelli piszkos birodalom megvalósítója lett.

Örökké semmi se tart, még a rabszolgaság se, melynek az akasztófakötél az egyetlen jogos és valódi szimbóluma - most és a piszkos rendszer bukása közben is.

 

Nemzeti Akadémia

*

Limbus infantum
(a pokol előszobája)

Három dolog van, ami végtelen.;  A világűr, az emberi butaság s annak fokozata a hüjeség/jével - és az emberi aljasság.

Fájdalmas történelme során a sok harcot túlélt magyar nép ellenségeinek száma most megszaporo-dott a belső ellenséggel.

Az életben semmi értéket se lehet létrehozni ha a hétköznapok csendes alkotómunkája helyett állandóan ellenséget keresünk, mert az paranoiához vezet, mely az elmebaj egyik formája.
Az államhatalomból önmaguk hibája által kiesett magyar ballik és szövetségese a jobbik politikai párt mindennap megmutatja igazi arcát, mely nem ilyen és nem olyan, hanem ocsmány, melyet a még a kutya előtt is szégyellni kell.

Még jól emlékszem a hetvenes években a moszkvai vár falai közt elmondott Berlinguer beszédre, mely szentségtörés volt.

Az eurokommunistának is mondott olasz és francia kommunisták közül csak az olasz volt eléggé bátor s a vén gazember Brezsnyev diktátor jelenlétében alaposan beolvasott a szovjetnek, mellyel földrengést idézett elő a nemzetközi munkásmozgalom önjelölt, soha nem dolgozott vezérei körében.

Még egy kommunista is szembefordult népe szabadsága védelmében a jókoranagy szovjettel, számol-ván a moszkvai pénzügyi segély elvesztésével is.

Az elfajzott és a hatalmat elveszített magyar baloldal kijelentette, még az ördöggel és az amerikai baloldal millióival is összefog a magyar nép által kétharmados többséggel megválasztott, s az állam-hatalmat birtokló politikai pártok ellen.
A sokszínű magyar baloldal a demokrácia fogalmát összetéveszti az anarchiával, a nép ellen folytatott pszichoterrorral s a félelmet keltő felelőtlen, háborúpárti nyilatkozataival.

Demokrácia soha nem fenyeget.
A Brüsszelben székelő, - idegen zsoldba szegődött bosszúálló, magyarellenes eurobaloldal már az Európa Parlament polgári pártjai szellemét is megmérgezvén, őrjöngésében a magyar nép szabadon választott demokratikus kormányát is diktatúrának bélyegzi meg.

A demokrácia csak önrendelkezést jelent és semmi mást. Tehát az anarchista csoportosulások sem-miben nem rendelkezhetnek az államhatalom törvénytelen megragadása érdekében.
A magyar nemzet erkölcsi jogával élve s történelmi hagyományainak eleget téve szavazatával a rab-szolgaság helyett a szabadságot választotta. Ezért Magyarországon a senki által nem választott idegen parazita eurokratáknak is bele kell törődnie a magyar nép szuverén döntésébe.
De kevesen tudják, hogy a szabadság egymagában nem elegendő. A szabadságnak együtt kell járnia a függetlenséggel, mely fogalmak nem ugyanazt jelentik.

1955 Május 15-én a bécsi Belvedere kastélyban Leoplod Figl osztrák külügyminiszter az államszer-ződés aláírása után hangosan kimondta; „Österreich ist frei! “ (Ausztria szabad!)
Ennek következtében minden megszálló haderő elhagyta Ausztriát, s velük utolsónak a szovjet is távozott.

Ausztria szabad lett, de nem független.
Az ország gazdasága és teljes társadalmi élete erősen függ Németországtól, s az orosz energia és nyersanyag szállításoktól.

A magyar államhatalom egykori, terrorista bitorlói, a jelenlegi sokszínű baloldali és jobbikos keverék a magyar népnek sem a szabadságot sem a függetlenséget nem akarja megadni.
A szellemileg és erkölcsileg eltévedt, hatalomra kiéhezett, neveletlen, kulturálatlan, alattomos zsar-nok akarnokokkal szemben a magyar népnek egyetlen szó erejéig sincs bizalma.
Legutóbbi bűnös tevékenységük folytán a magyar nemzet megsemmisítésére tett kísérletként már "háborúban állónak" mondták Magyarországot.

A magyar nép ma demokráciában él, melynek egyik legerősebb bizonyítéka, hogy mindenféle munka-kerülő, anarchista, eszelős  senkik, havonta milliókat bezsebelve elmondhatják a valóságtól elszakadt véleményüket a társadalom színe előtt.
Azon társadalom előtt, melynek munkájából s adójából élősködnek, melyre 2006-ban rá is lövettek - mint aféle rabszolgatartók a tulajdonuknak tekintett s nekik kiszolgáltatott emberekre.
Minden ember élete a saját tulajdona, melyben egyedül ő a törvény. A nemes magyar nép rendelkezik megfelelő kultúrával és fájdalmas élettapasztalatokkal is ahhoz, hogy önként soha nem fogja fejét idegen zsoldba szegődött skizofrén bűnözők igájába hajtani. (Skizofrénia = tudathasadásos elme-zavar.)

Abban az esetben, ha az önmagukat magyarnak mondó de egykori betelepült s anarchistává lett árnyék(szék) kormányt alakított úrhatnám jobbik-ballik oldal a magyar népet belerántaná egy euró-pai háborúba, azt sem a jobbikok, sem a ballikok nem fogják túlélni.

Örökké semmi se tart.
Sem a baloldali zsarolás, fenyegetés, de még az entente cordial bűnös tevékenysége következménye által létrehozott állapot se.
Az entente cordial országait is fel lehet darabolni és felelősségre vonni, ahogy az a történelemben már sokszor megtörtént.

A lejtőn nincs megállás, tehát jó lesz vigyázni.
A baloldal anarchistáit is elfújja a szél a lövészárkokban, ahol a legjobban golyófogónak felelnek meg - ha már kormányozni nem tudtak, csak sikkasztani és betegesen hazudozni, amit egyik őszinteségi rohamukban be is vallot-tak.

De mielőtt végképp emlék lesz belőlük, a Nemzetközi Bank Kartell mindenre kiterjedő hatalmával észrevétlenül lezárja és elkobozza bankszámláikat s a Kartell titkosszolgálata által eddig megtalált huszonkét számlán több mint száznegyven kilónyi aranybarreneket.
Ellene panaszt tenni csak a Jóistennél lehet - vagy az elárult magyar népnél, mely ezúton is megtudja, hogy az állatnál is alacsonyabb sorba süllyedt, szellemileg összezavarodott, már háborút "kormány-zó" árnyékkormány tagjai mennyit csaltak ki tőle, s attól a  vén gazembertől, aki Horthy Miklós egy-kori kormányzónak köszönheti életét.

- Tehát még életében köszönje meg neki.

Dr. Constantin Helios

 

*

 

"Aranykor"

 

Az 1957 Március 25-én aláírt "Római Szerződés" (Közöspiac) óta hatvanöt év telt el, melynek eredménye több tekintetben kétes.

A gazdagabb országokhoz csatlakozott, a szovjet megszállás és egyéb okok miatt gyengén fejlett un. Kelet-európai országok a mai napig szegény rokonként, egyfajta senkiként kezeltetnek a Nyugat-eu-rópai országokban.

A "kuss a sarokba" stílus ilyen nyíltan még a szociál-fasiszta szovjetéknek se volt jellemvonása, mert féltek a lázadástól.

A terror unióvá vedlett európai unió aranykorszak helyett bádog korszakot hozott egész Európára, mely egyetlen chaos, bizonytalanság, a szegénységből a koldusságba csúszott, antidemokratikus, liberális áldemokrácia lett. 

A második világháború után még olyan országok is kaptak Marshall-segélyt (Törökország, Irország, Svédország és Indonézia) melyek nem vettek részt a háborúban, nem pusztított náluk a fegyverropogás, a bombázások, az éhinség, nyomor, a kényszer, halálfélelem és a kezeletlen betegségek.
A szovjet által megszállt országok nem fogadhatták el a Marshall-segélyt. 

1956-ban a megszerkesztett és levert forradalom alatt a Nyugat ismét cserbenhagyta Lengyelországot és Magyarországot. - Se fegyveres, se egyéb anyagi segítség nem érkezett. 

1989-ben Magyarország lebontotta a vasfüggönyt, ami megnyitotta az utat a két német állam egyesítéséhez. 

Sem az Amerikai Egyesült Államok, se Nagy Britannia, se Franciaország, se a Benelux államok nem tettek semmit a szovjet terror uralom enyhítésére, 

Helyzeti és gazdasági előnyüket most zsarolásra, a gyengébben fejlett és függőségbe taszított országok becsapására, kényszerítésére használják a liberális anarchiává fajult, dekadens, errkölcsileg elsüllyedt nyugati országok.
Ez több mint szégyen. - Ez már a vég kezdete. 

Ilyen gyalázattal a megzsarolt országok szabadságszerető népei sohase fognak integrálódni, nem is szólva az egyesülésről az új rabszolgatartó országokkal. 

Csak az ezredforduló óta annyi baj történt az önmagát csaknem mindenhatónak tartó európai unióban, hogy annak számát nehéz felsorolni. 

Edith Cresson, francia eu komisszárt 2004-ben csalás miatt kidobták a körhintából öszes rokonával, akiket felvett a fizetési listára, holott semmihez sem értettek, csak a becsapáshoz. 

Gerhard Schröder egykori német szövetségi kancellár uralma alatt mintegy hat millió munkanélküli volt Némeországban, de Schröder egyik legfőbb tevékenysége volt a később testvérháborút indított orosz diktátor reklámozása, kiszolgálása, akiről azt terjesztette, hogy az "lupenreine Demokrat" (víztiszta demokrata). 

Közben az európai unióban beborult és azóta se derült fel sohasem. 

A csődbe jutott Görögország, Portugália, Spanyolország "megmentése", majd később az Euro megmentése annyiba került az európai unió népeinek, amennyi nem is volt nekik együttvéve.
- Ugyan miféle pénz az, amelyiket meg kell menteni? 

Az európa unióban nem a botladozott és már zuhanó gazdaságból jön a pénz, hanem a nyomdából, mely fedezet hiányában teljesen értéktelen - akárcsak a nagy konkurrense, az amerikai Dollár. 

Az állítólagos bankválság - 2008 Szeptember 14-én történt Lehman Brothers Bank összeomlásával kezdődött, mely nem bankválság volt, henem az államhatalomé, mely teljes csődben van.

 Közben a német hadügyminiszterré felszemtelenedett, perbefogandó főkorrupt főnöknő, Ursula von der Leyen pacifista buzgalmában szétverte a német hadsereget, mely már nincs abban a helyzetben, hogy megvédje Németországot - nem is szólva Európa védelméről.

- Mellesleg; nőknek nincs keresni valója egy hadseregben, mert az férfi uradalom. - Ha csak nem akarja megvizsgálni, hogy a katonáknak elég puha-e az ágyuk...

Angela Merkel ki tudja miféle buzgalom vezérelte igyekezetében elindította a globális népvándorlást, mely azóta is tart, megoldhatatlan problémák elé állítva egész Európát.
Eközben beindult a "Good bye Deutschland" program, melyben a németek kivándorolnak, a mindenféle szedett-vedett "jól kiképzett" népség pedig örök eltartásra bevándorol Németországba. 

A pandémia, vagyis a biológiai fegyvert bevetett kínai kommunista párt a háttérben jól szórakozik az eszméletlenségbe ájult, korrupttá lett elaggot, aszott banyák uralma láttán. 

A "nagy szakértő" Judith Sargentini, a régi néni s a korrupt Vera Jurova, vagy Guy Verhofstadt & co. már alig említésre méltó.
Ha liberális baloldali őszakértőségük nem lenne, az eu nem is tudott volna se működni, de létezni se.
Európát rég elnyelte volna a patriotizmus, vagyis a nemzeti függetlenség, melyet a fasisztákat és kommunistákat is képviselni akart magyar baloldal külfödről pénzelt szép, új árnyékkormányával szeretne elhárítani. 

A félkegyelmű orosz diktátor így elérkezettnek láthatta az időt a jókora nagy szovjetuniója feltámasztására, melynek első állomásaként testvérgyilkos háborút indított a dekandenssé vált és hülyének tartott európaiak orra előtt. 

A baj és a jaj már az eget veri.
Nincs elegendő energia, ami munkanélküliséghez és hideg otthonokhoz vezet - sok megbetegedő és elhulló emberekkel. Élelmiszerszükséglet is fellépett, szállítási nehézségek is vannak, az infláció már a tíz százalék felett jár, mely az ötvenes évek óta seohase volt ilyen magas. 

Ekkora csapások közben még a természet és az emberek is megbolondultak.
(Az egyneműek összeházasodnak, s kábítószerek mámorában átoperáltatják magukat valamilyen csodabogárrá, melyet Isten nem is teremtett.) 

Több országban volt súlyos aszály, vagy olykor árvizek, hatalmas viharok, leszakadt hidak, kisiklott vonatok és már atombomba támadással való fenyegetés is lett az emberiség sorsa - legalább is Európában. 

Ez lenne Európa aranykora?
Aligha.
Ez csak a legutolsó, gyorsan rozsdásodó bádog korszak, mely után már nem lesz se szebb, se jobb jövője a kissé öregnek látszó Európának. (George H.W. Bushtól...)

  

Dr. Constantin Helios                         2022 Október 27 Washington D.C.

*

 

 

Magyarország nemzeti ünnepén

  


A Nemzetközi Bank Kartellnek jelenlegi száznegyvenhat tagja számlamozgásaiból és titkos infor-mációkból megfelelő betekintése van a globális gazdasági és politikai életre, valamint a számla-tulajdonosok titkaira. 

Banktitkokat harmadik személynek nem szolgáltatunk ki de a globális maffia bűncselekmények felderítésére az igazságszolgáltatás érdekében minden szükséges bizonyíték eredeti dokumentu-mokkal rendelkezésünkre áll. 

A magyar baloldal ígérgetéssel, csalással, megfélemlítéssel és megvásárlással bitorolt bukott hatalma minden eleme kimeríti a bűncselekmények fogalmát. 

Az egykori baloldali kormányfő, gyurcsány nevét csak kisbetűvel lehet leírni, mint hírhedt elődeiét, szálasiét, rákosiét, kádárét, vagy hitlerét, sztálinét és a többi psychopata tömeggyilkos gangsterét. 

Az 1956 októbere forradalmában a demagóg hazaárulók eszelős, idegen ideológiájuk védelmében rálövettek a magyar népre, melynek nyomorúságából nagyon jól megéltek. 

gyurcsány, a bűnöző hajlamú psychopata a hatalom megtartására ugyanazt a módszert vetette be, mint szociál-fasiszta elődei; fegyvert fordított a sokat szenvedett magyar nép ellen. 

gyurcsány terror uralma alatt nem kormányzott, amit nyíltan be is vallott - csak élvezte a politika színpadán az érdemtelenül birtokolt hatalom hamis csillogását. 

Terror uralma alatt csak három dolog volt igaz és valódi;
* az első, a hatalom megszállotjaként bizonyított uralkodási hajlama,
* a második, a magyar nép függetlensége alárendelése idegen hatalmaknak,
* a harmadik pedig a valódi hazugságok beismerése. 

gyurcsány, a személyiség zavarban szenvedő, önimádó, részeges kocapolitikus a londoni city banká-rai félrevezetésével lejáratta önmagát és megalázta a magyar népet hazugságaival - melyek az or-szágra súlyos következményekkel jártak. 

Az eszetlen gyurcsány, bűnözői hajlamával sok magyar embert térdre kényszerített a svájci deviza-hitelek (kéz kezet mos alapon való) felvételével.
A bankkölcsön közvetítőjének mindenkor provízió jár, s a kamatokból pedig részsesedés, amiből a magyar baloldal milliárdokat keresett, míg az otthonukat elveszített emberek az utcára kerültek. 

A románok felfuvalkodott békája és hucul békánéja után a magyar gyurcsótány is beírta magát a történelemkönyvbe.
- Kétes, de inkább aljas dicsőség 

A magyar népnek nem szabad kétszer ugyanabba a hibába esni, akármilyen szépen is hangzanak a hazug ígéretek, melyek nem valósulhatnak meg sohasem.
Aki másodszor is csapdába esik, saját ostobaságáról állít ki nem halványuló bizonyítványt önmaga és a társadalom előtt. 

Elveszített szabadságot visszakapni nem, csak kivívni lehet. 

A magyar nép több mint ezeréves történelmét idegenek akaratából vérrel írták, magyar emberek tulajdonát sokszor elrabolták, méltóságában súlyosan megalázták. 

A magyar nép a véreskezű hóhérokkal szemben erkölcsileg abba a magasságba emelkedett, ahol csak nagyon kevés vetélytárs található. 

A jelenlegi helyzet több mint kritikus; létet veszélyeztető. 

Ha a magyar nép nem racionális józansággal dönt a Haza ügyei irányítására megfelelő, tapasztalt, hazaszerető vezetők hatalomba emelésére, a Haza elveszett.
A Haza, amiből mindenkinek csak egy van. 

A szabadságszerető, de súlyosan megfélemlített magyar nép nem tud róla, hogy még mindig abban a bénító psychozisban vergődik, melybe a huszadik század vérzivatarában a rabszolgatartó megszállói taszították. 

A magyar nép sokak által irigyelt erkölcsi helyzetéből már csak egyetlen lépés az öntudatra ébre-désig, akadémiai képzettségben, kulturált intelligenciával párosított exkluzivitás eléréséig.
Minden népből csak egy van, de a magyar néphez hasonló nem létezik. 

Egy valóban nemzeti kormánynak még hosszú évtizedek igen kemény munkájára lesz szükség a kirabolt, szétszakított, méltóságában megalázott magyar nemzet felemeléséhez. 

Magyarország Európa legszebb, legértékesebb darabja, amit a legutóbbi idők globális gazdasági, társadalmi és politikai kihívása is bizonyít.
A gazdasági és társadalmi problémák külföldön sok országban gigantikusak, állandó vendég az éhezés és a könnyek közti jajszó... 

A magyar értékek elrablására alattomos, sötét erők szövetkeztek, akik meg akarják kaparintani az országot akár a magyar nép kipusztítása árán is. 

Isten nem bottal ver. 

Az európai unió már inkább hasonlít egy döglött varangyra és egy csótányra, mint emberi arculatú, szabad és nemzeti függetlenségüket megőrzött országok szövetségére.
A hatalomtól megszállott, beteges lelkületű és szellemiségű, az illegális, sötétbőrű bevándorló fia-talemberekre kiéhezett, elhervadt, aszott, agg banyák gátlástalan, erkölcstelen, perverz vágyai kie-légítéséhez semmilyen akadály nem létezik.

 

Dr. Constantin Helios
a Nemzetközi Bank Kartell
amerikai szekciója főtanácsosa               2021 Október 22,  Washington D.C.

 

Nemzeti Akadémia

*

 

  "Politikai iszlám" - már, most és még mindenütt... "Politikai iszlám" - már, most és még mindenütt...

"Politikai iszlám" térkép Ausztriában. Az osztrák politika felébredt...

 

Nemzeti Akadémia

 

                                                                                 

 

                                                                             Az ENSZ vége

 


A Nemzetközi Bank Kartell éves Közgyűlése az Egyesült Nemzetek Szervezetét 2019 Június 19-én befejezettnek nyilvánította.

A Nemzetközi Bank Kartell határozatát egyebek közt a növekvő nemzetközi terroriz-mussal indokolta.

Az anarchisták által vezetett államok állandó menekültáradattal aláásták az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamainak társadalmi rendjét.
A chaosba süllyedt államok nem tettek erőfeszítéseket éhező népeik lakossága számának korlátozására.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a tagállamai belügyeibe való durva beavatkozással elkötelezte magát a globális terrornak.

A világot még mindig a pénz kormányozza, s nem a dekadens teokratikus, politikailag indoktrinált koldusok egyesületei, mint amilyenné az Egyesült Nemzetek Szervezete lett működése alatt.

A Nemzetközi Bank Kartell az időközben jogi és erkölcsi legalitását veszített ENSZ elleni kemény lépése várható volt azután, hogy a Nemzetközi Bank Kartell a nemzetközi jogot is érvénytelennek mondta ki.

A Nemzetközi Bank Kartell kapcsolataiban kizárólag a bilaterális egyezményeken alapuló határozatokat ismeri el legálisnak a globális, közösségi szellemű dekadens, liberális irányadók helyett.

 

Nemzeti Akadémia

 

International Banking Cartel
 

A globalizáció vége 

 

Háromnapos tanácskozás után a Legfelsőbb Kartelltanács egyhangú záródokumentumot fogadott el.
A Nemzetközi Bankkartell elítélte az ENSZ-t, mint képtelen válságkezelőt a globális válságban.
Minden politikai pártot, vallást és nem kormányzati szervezetet - mint  a Szabadkőműves Társaságokat - a szabadság ellenségeinek minősítettek.
A sorban Németország, Franciaország, Izrael, Pakisztán, Irán, Kína és Észak-Korea áll.
Törökország, mint a legveszélyesebb terrorista állam ellen a kartell minden eszközzel felvette a küzdelmet.
A Nemzetközi Banki Kartell a globalizációs célokat befejezettnek nyilvánította.
A nemzeti határokat fegyveres katonáknak kell védeniük, és a népvándorlást vissza kell fordítani.
Európa belső egyensúlya felborult, amiért Németország és a más országokkal szembeni német terrorpolitika a felelős.
A Nemzetközi Bank Kartell készen áll Németországot több államra felosztani. 

International Banking Cartel - Global Council   November 30, 2020   Washington D.C.

* 

A Nemzeti Akadémia

 

a Noble House Private Banking egyik tájékoztató honlapjától átvette a

Vallások vége

c. cikket 

 

Nemzeti Akadémia

* 

 

"De facto köztársaság"
 
 
 
A Nemzeti Akadémia pontos jogi megfogalmazást kért Dr. Constantin Helios úrtól, a nemzetközi jogi diplomával is rendelkező bankártól a " de facto köztársaság"  tartalmi meghatározására.
 
A nemzetközi jogász válaszol:
 
 Az 1933-as Montevideoi Nemzetközi Konvenció kimondja a de jure elismerés nélküli régime de facto létét.
 
- A Magyar Királyságot a kétkamarás Magyar Parlament Felsőháza és a szabadon választott Alsóháza kétharmados többséggel sohase szüntette meg.
Ilyen közokirat nem létezik.
 
Amit 1945-ben a megszálló hatalom a debreceni nagytemplomban jogtalan és törvénytelen módon, idegen fegyverrel kierőszakolt, az a Római Jogra épült Nemzetközi Jog alapján engem semmire nem kötelez.
 
A Magyar Parlament Felsőháza, a magyar államhatalom kontinuitása és legitimitása reá eső részét az Alsóháznak nem adta át, mely egyszerű többséggel el tudná törölni a Magyar Királyságot.
 
A Magyar Királyság mind a mai napig jogfolytonossággal bíró törvényes jogi szervezet  - függetlenül az első világháborút lezáró párizsi békeszerződésben kijelölt határoktól, melyeket Magyarország esetében csak demarkációs vonalnak ismerek el. 
(Egyetlen nemzetközi szerződés se létezik örökké, nem is szólva a fegyverrel kierőszakolt szerződésekről.)
 
A legitimitás egyenlő a történelmi kontinuitással. A kontinuitás pedig a legitimitás legfontosabb feltétele, mellyel a budapesti kormány de facto köztársasága jogilag nem rendelkezik.
A budapesti kormány köztársasága a Magyar Királyság territoriumának csak egyharmadára kiterjedő államképződmény, ezért csak de facto, vagyis gyakorlatilag köztársaság, de jogilag nem.
 
A Magyar Királyság helyreállításáig a  "magyar kormány" megnevezést a budapesti kormány nem jogszerűen csak jóhiszeműen használja.
 
Nemzeti Akadémia
 

 *

Szellemi függetlenség

 

Thomas Kelemen riportja Dr. Constantin Heliossal

 

"A rossz múlttal kímélet nélkül le kell számolni, mert az nem csak kíséri, de egy életen át kísérti is az embert."

 

- A mémoire-jából vett idézettel kezdem a riportot. Ön egyik levelében azt írta, hogy évekig tartó elméleti kutatással kidolgozta alapjait a közvetlen demokráciának, mint a jövő egyetlen társadalmi formájának. Mi késztette erre?

- Az elméleti kutatás eredménye a magam mögött hagyott évtizedek tapasztalataival összegeződött. Sok példát szándékosan nem mondok, mert a politika magáévá tenné, manipulálná, elszabotálná s a közvetlen demokráciából nem lenne semmi. A nyílt diktatúra és a "képviseleti demokráciának" mondott rejtett diktatúra abban is különbözik egymástól, hogy a nyílt diktatúra könnyen utólérhető és leleplezhető, míg a rejtett diktatúra oly módon kifinomult, hogy azt nem lehet leleplezni. Az emberek csak azt érzik, hogy valami nincs rendben, de nem tudnak rájönni, hogy miért.

A közvetlen demokrácia legfontosabb eleme a folyamatos népszavazás, mellyel a társadalom önmaga gyakorolja a hatalmat mindenféle közvetítők nélkül. Valahogy ilyenformán; Istennel közvetlenül beszélgessünk, s ne egyházakon keresztül. Tehát minden ember önmagát képviselje, s ne engedje át senkinek a jogait, mert aki másra bízza lelkét, azt elviszi az ördög.

Egyetlen gondolkodó és szellemileg ép embernek sincs joga ahhoz, hogy urat emeljen saját személye fölé - vagyis cselekvési szabadságát korlátozó gondnokot vásároljon önmagának - mert a választással legitimált uraság annak is ura lesz, aki senkit se választott. Tehát a parlamenti képviselő megválasztásával egyszerre két bűnt is elkövet. Idetartozik, hogy sajnos nem mindenki ember, aki annak látszik.

Az önmagát mindenhatónak beképzelt szociális állam csak a kapitalizmus kereteiben tudott jól működni. Most, hogy elfogyott a tőke, a szocializmusból is csak emlék maradt. Tehát a szociális állam nem volt egyéb hazugságnál, mint ahogy a képviseleti demokráciának mondott rendszer is csak a képviselőnek volt demokrácia. Az olykor jogállamnak, vagy parlamenti, képviseleti demokráciának is mondott rendszer közönséges szélhámosság volt, nem egyéb rejtett diktatúránál. Minden politikai párt ugyanannak a társadalmi rendszernek a terméke volt, mely kitermelte a tőle függő saját ellenzékét, s annak működéséhez engedélyt is adott. - Példa erre a szellemi elesettségéről semmit se tudó jobbik és "ballik" társulat. Ha a hazát elárult gazember bolsevikok nem akarták volna, hogy ilyen "politikai párt" is legyen, nem is léteznének most sem.

Üzletileg a legkifizetődőbb, ha minden politikai párt demokratának mondja magát. Hogy hányféle demokrata létezik? Kereszténydemokrata, szoci(ál)demokrata, szabaddemokrata, népidemokrata... A szocialista jelző is jó üzlet. Keresztényszocialista, iszlámszocialista, nemzetiszocialista - vagyis náci. Ennyiféle demokrata és szocialista között elveszett az ember, akit a despotizmus eldobható, hasznos idiótává, választóvá degradált.

- Hogyan lehet hatékonyan felvenni a harcot a despotizmus ellen?

- A világ legegyszerűbb módján. A közönnyel. Ha valaki az állammal és annak aparátusával még köszönőviszonyban sincs. Az a rendszer, mellyel nem működnek együtt, összeomlik. Ha nem fizetnek adót, ha elvándorolnak, ha mindent tönkretesznek vagy ellopnak, a rendszer megbénul. Minden pillanatban számítani kell arra, hogy az embert megfigyelik, de mégis úgy tenni, hogy nem tud a megfigyelésről, lehallgatásról. Ha pedig túlélésre kell játszania - az intelligencia bevetésével - Svejk, a derék katona mintájára a hülyét alakítsa. Tehát a rendszernek valódi álarcot kell mutatni, ami azt összezavarja. Valahogy olyanformán, mint amit egy bécsi fiatalember tett, akit számára nem szalonképes lányok zaklattak. Tanácsomra csupa rosszakat mondott önmagáról, s így már senkinek se kellett, vagyis nyugalma lett.

- Ezen gondolatok voltak alapjai a CIA washingtoni főhadiszállásán tartott előadásának melyben az államellenes ideológiai szubverzióról értekezett?

- Igen. Életem egyik legnagyobb "sikerét" arattam, mely kétes dicsőség volt ugyan, de minden meghívott szélesen mosolygott. Ketten állva tapsoltak, akik messziről jöttek, s az egyik legtitkosabb titkosszolgálat koncepcionistái voltak.

- Ön szerint mi tartotta eddig össze a társadalmat?

- Az öncélú hatalom.

- Ön azt írta, hogy az öncélú és kegyetlenségre hajló állammal szemben párhuzamos életforma van kialakulóban. Ezt egyfajta magántársadalomként lehet értékelni, mely oppozícióban áll az állami keterbe szorított, ellenőrzött és a hatalom érdekeinek alárendelt társadalommal?

- Igen, a gondolatai helyes nyomon járnak. Az állam s a hagyományos társadalom az eddigi formájában megbukott, s már nem életképes és nem reformálható. Bűn lenne bármiféle energiát a megjavítására elpocsékolni, helyette tehát a magántársadalom kiszélesítésére kell koncentrálni. A magántársadalomban se minden optimális, de itt csak a tudásra épült racionális cselekvés alapján lehet érvényesülni. A vallási dogmát, az ideológiákat, demagógiát, a pártkönyvet, a sógor, koma, jóbarát, elvtikém-pajtikám stílust a magántársadalom megveti. Csak a teljesítmény számít, de semmiféle emocionális alapokon való manipuláció, spekuláció. Érzésem szerint az állami keretben létező társadalom kétharmadának, vagy nagyobb részének a magántársadalomban nincs keresnivalója. Aki nem születik bele, azt nem fogadják be, bármivel is próbálkozik.

- Melyek a tartópillérei a magántársadalomnak?

- Mint mindennek, a magántársadalomnak is alapeleme a nevelés, a képzés, melynek része és feltétele az értékállóság. Az értékállóság egyik legfontosabb intézménye a már működő magántőzsde, melynek fizetőeszköze az arany. Csak valódi értékkel lehet finanszírozni magánkórházakat, elit iskolákat, tudományos kutatólaboratóriumokat, a biztonságot garantáló magánhadsereget és a titkosságot, mint első és legfontosabb követelményt.

- Tudom, hogy a nagytőke magánhadseregére vonatkozó információ szigorú titok. Mégis mennyit mondhat el róla

- A magánhaderő az iraki háborúban harcolt tizenötezer zsoldosunkból formálódott először valóságos hadsereggé. A magánhaderőre szükség van az agresszió megállítására. A támadót már a haderő léte is elbizonytalanítja, melynek létszáma és összetétele olyan, amelyre az adott helyzetben szükség van. A lightening, vagyis villámlás nevű alakulatok állhatnak 40-50 főből, de több ezerből is. A magánhadsereg összlétszáma békeidőben mintegy tizenöt-húszezer fő, de növelni tudjuk akár százezerre is, bár nem a létszám a fontos, hanem a haderő felépítése és a fegyverek hatékonysága. Haderőnk támaszpontokat nem tart fenn, így az egységeket nem lehet nukleáris csapással megsemmisíteni vagy zsarolásnak kitenni. Az állandó gyakorlatozás, a magasfokú készültség az ütőképesség egyik záloga.

- A másik mi lenne?

- Nyilván a fegyverzetük, melyről nem tudok sokat... Csak azt, hogy sokba kerül, de a magántulajdonú nemzetközi nagytőke Isten után a legnagyobb hatalom ezen a világon s a Nemzetközi Bank Kartell anyagilag könnyedén fizeti a titkosszolgálatot, s a fegyverkísérleti laboratóriumokat, melyek a haderő számára az új fegyvereket kifejlesztik és legyártják. Ezen fegyverek közül némely az űrben van, mások pedig valahol a Föld nevű bolygón.

A magántulajdonú nagytőke exterritorial, nincs alárendelve államoknak, ezért nem kötik nemzetközi egyezmények se. Velünk nem lehet kötelező érvényű megállapodásokat kötni, mert nekünk az nem érdekünk. Egyezményt csak a gyengék kötnek, az erős elveszi, ami neki megjár.

A Dragon nevű űrhajót is a legszigorúbb titoktartásban fejlesztettük ki és a következő űrhajó generációról se tud semmit a közvélemény, sem az államhatalmi szervek. A titoktartás stratégiai érdekünk.

- Mi a véleménye az Európa Unióról, vagy ahogy ön kisbetűvel írja az európai unióról?

- Mint mindenről, erről is van saját véleményem. Az európai uniót mondvacsinált érvekkel való gonosz kísérletnek tartom, az emberi szabadság, a méltóság s az individualizmus megsemmisítésére. A magyar bolsevikok számára is bűn volt az individualizmus, mert azt mondták rá, hogy "egyénieskedés." Önálló életével minden ember saját arcot, nevet, lelket és szellemet kapott Istentől, melyre független, önálló jelleme épül, vagyis kellene, hogy legyen neki ilyen. Az individualizmus nem bűn, de az egyik legnagyobb értékünk, és tulajdonságunk. Ha nem lettek volna "különcködő" feltalálók, legkésőbb a nem amerikai űrhajókból lehetett volna látni Amerikát, ha addig még senki se felfedezhette volna fel. 

Most az európai unió akarja egyformára gyúrni az európai népeket, mint az egykori nyílt diktatúrák. Németországban egy nappal a mentőernyő megszavazása után derült ki, hogy a kormány a valódi helyzetet addig csak moderáltan engedte publikálni. Ugyanis ha a szegénység valódi foka és a nép elégedetlenségének mérete köztudott lett volna, Németországban is könnyen zavargások törhettek volna ki a megszavazás megakadályozására, mint Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Lengyelországban és Olaszországban, ahol nemrég már egy széles utca volt tele a sokezer fasisztával, s már Mussolinit és babáját, Clara Petaccit éltették. Ezt is kitermelte magából az európai unió.

De a piszkos trükk ezután következik. A német kormány pénzügyminisztere a 2013-ban esedékes választások után megszorító csomagot fog bemutatni a nyugdíjasoknak, akik teljesen ki vannak szolgáltatva a kormányuk önkényének már most is. Tehát következhet egy olyan szociálpolitikai szakasz, amikor a támogatásra szorulók nem pénzt kapnak, hanem minden kerületben kijelölt helyen egy olyan lélötty kolostorlevest, amiben az abc tészták sohase találkoznak.

Az európai politikusok most megpróbálják a legsúlyosabb társadalmi és gazdasági válságot a bankok nyakába varrni, ami nem egyéb újabb hazugságnál, ugyanis a bankok csak azt tették, amit az állam elvárt tőlük. Az állam a bankok egyenlegét elvette, s értéktelen papírt adott a pénzért, amit nem fektettek be, hanem elköltöttek, elgazdálkodtak s részben elloptak. Ekkora korrupció és tönkregazdálkodás eddig ismeretlen volt - kivéve a jókoranagy szovjetuniót, ahol Kazahsztánban a földek annyit se termettek, amennyi gabonát belevetettek. Ezért programjuknak a sok hűhó semmiért címet adták s vigasztalásul minden fontos elvtársukat kitüntették, nehogy azok megharagudjanak, vagy felelőst keressenek. 

- A Nemzetközi Valutaalap 2012 novemberi tanulmányt tett közzé, melyben a Föld éghajlatváltozásának rohamos rosszabbodását emelték ki. A régebbi tanulmányok szerint a század végére a tenger szintje hatvan centiméterrel emelkedett volna, de az újabb tanulmány már egyméteres vízszint emelkedésről beszél. A légkör széndioxid tartalma az utóbbi évek programjai ellenére is húsz százalékkal nőtt. Ön szerint mi várható még?

- Hamarosan számolni kell a klímaváltozás milliós menekültjeivel, a termés drámai visszaesésével, a mégnagyobb természeti csapásokkal, az állandó éhinséggel és ennek következtében a háborúkkal. A Föld haldoklik. A századforduló óta, belső bankkörökben már nem a második világháború utáni időszakról beszélünk.

- Ha nem valami utáni, akkor valami előtti helyzetről van szó... Ön szerin el tudjuk-e kerülni?

- Majd meg fogjuk tapasztalni.

- Köszönöm a beszélgetést.

- Isten megáldja Kelemen úr.

 

Nemzeti Akadémia