Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 

Stepan Tarabalka őrnagy, "Kiev szelleme."

 Major Stepan Tarabalka Major Stepan Tarabalka

 A hősi halált halt ukrán pilóta negyven orosz támadó repülőgépet lőtt le hazája szabadsága védelmében. A huszonkilenc évet élt nemzeti hőst felesége és nyolcéves kisfia gyászolja. - A Nemzeti Akadémia Stepan Tarabalka őrnagy nevét beírta arany emlékkönyvébe.
 
Nemzeti Akadémia 

 

 

 
 
 
International  Banking Cartel
 

 

*

International Banking Cartel

 

Hatásos fegyver
 
 
 
A japán militarizmus szelleme, a gyűlölet  taktikája, túlélte a második világégést a zsidók körében.
Az izraeli terrorállam léte csak a zsidók számára jelent pozitívumot, de a világ népei számára nem.
 
Minden csak nézőpont kérdése, ezért nem is érdemes kutatni, hogy kinek van igaza.
Az egyik ember így látja a dogokat, a másik úgy.
De akárhogy is látják, a tények makacs dolgok, melyeket akaratuk ellenére nem lehet megváltoztatni.
 
Tény, hogy az izraeli terrorállam hetven évi fennállása alatt sohase törekedett békére azokkal, akik szülőföldjüket üres kézzel védelmezve szálltak szembe a fasizmus egyik formájával, a cionizmussal.
 
Minden ember élete csak annyit ér, amennyit használni tud.
 
A zsidók szempontjából vizsgálva a dolgot, önmagukat nagyon fontos és hasznos "népnek" tartják.
A gyakorlatban, a zsidó isten választott népe nem egyéb mint terrorista mafia, a gyűlölet és bosszú társadalma, mely más népek alávetésén fáradozik.
Ugyanis valódi, értékteremtő, fáradságos munkát nagyon kevés zsidó végez, a többi csak az emberi civilizáció haszontalan parazitája.
 
Ha racionális módon kell megfogalmazni a zsidóság lényegét, maguk a zsidók se tudnak egyetérteni a kétesértékű eredményben, mely az emberiség egyik legnagyobb szégyene.
 
A zsidóság nem nép. Mert ugyan hányféle zsidó is létezik? Annyiféle, ahány nép között élnek.
Németül kifejezve; " russische jid", (russische Jude) "schwitzer jid", "nigger jid", stb.
 
Mivel a zsidó vallás nem térítő vallás, s aki nem zsidónak született, nem is válhat zsidóvá - ha csak nem lesz egy zsidó férfi felesége és sok tanulás után a jeruzsálemi rabbinátus előtti vizsgával nem bizonyít. A zsidóvá válás folyamata egy esztendeig tart s mindenféle ókori hókusz-pókusz babonaságot kell elsajátítani, amitől egyik fél se lesz se okosabb, se boldogabb.
 
Iránból a kilencvenes években sok zsidó menekült el Bécsen keresztül, akiket arcvonásaik alapján Bécsbe látogatott szegény perzsáknak lehetett tartani. Tehát az arcvonások etnikai jegyeket viselnek, s ha lesznek japán és kínai zsidók, azok is sárgák és ferdeszeműek lesznek.
Ez pedig azért lehetséges, mert az ott élő népekkel keverednek, vagyis az általuk nem embernek tartott gojokkal.
 
A zsidóság filozófiája bár pragmatikus, de eleve irracionális. Minden ami nekik jó, az csak zsidó eredetű lehet.
Ami előnyös, az pragmatizmus, ami hátrányos, azt tiltja a vallásuk, - egy ókori, idióta hiedelem, amiben csak zsidók hisznek, de mások nem.
Útálatos történelmük folyamán a zsidókat   hiteltelenné tette jellemtelenségük, az örökkévalóságnak emelt de megvetés céljává vált, omladozó emlékműveikkel együtt.
 
Ha a zsidóságot nem zsidó szempontokból vizsgáljuk, villámgyorsan kiderülhet, hogy a zsidók léte más népek számára közömbös, vagy ellenszenves.
- Ugyan, miért ne lehetnének a zsidókkal szemben előnyben más népek, ha azok sokkal több hasznot jelentenek az emberiségnek, mint azok, akik csak követelőznek, s raffinált trükkökkel, kiforgatott jogi értelmezéssel vagy erőszakkal szerzik meg mások tulajdonát, ami már "bezsebelésre kész" s nem kell érte megdolgozni.
 
A dolgoknak nem zsidó szempontból való vizsgálatát az indoktrinált zsidók automatikusan antiszemitizmusnak mondják, mert ez a séma szolgálja legjobban érdekeiket.
 
Izrael biztonságot követel magának, de ugyanezen biztonsághoz való jogot nem hajlandó más népeknek elismerni és gyakorlatilag megtartani.
Tehát ami másnak nem jár, az a zsidóknak se jár, lehetnek akármilyen "választott népe a zsidó istennek", mely nem azonos a teremtö Istennel.
 
- Istennek nincs zsidó népe.
Isten nem teremtett se fasisztát, se bolsevikot, se nácit, se gyilkost, se cionistát.
 
Izrael biztonságára csak az embertelen bánásmóddal teljes jogfosztottságba taszított palesztin nép adhat garanciát - ha ez lehetséges - de a bűnözővé vált izraeli terrorállamot más népek nem fogják megvédeni a palesztinok kárára.
Idegen érdekek képviselői nem egyebek idegenek bolondjainál.
 
A béke kizárólag egyetlen módon lehetséges; Palesztina teljes felfegyverzésével.
 
A Nemzetközi Bank Kartell az egyenlő esélyteremtésért küzd, amit semmiféle  terrorállam elmebajos demagógiája nem tud kisiklatni.
 
A Közel-keleti békét és politikai egyensúlyt nem az  izraeli atomfegyverek szavatolják.
A zsidó atombombák csak arra valók, hogy másokat fenyegessenek, s félelemben tartsanak. De aki a szadista zsidók  brutalitásától annyit szenvedett mint többek közt a palesztin nép is, az előbb-utóbb megtanul nem félni.
Hogy a palesztin fegyverek mire tanítják meg az ellenük irányuló cionista terrorgépezetet, azt az érintettek meg fogják tapasztalni.
 
A palesztin népírtás, a gyilkosságok, a psychoterror s az állandó  fenyegetettség állapota felszámolására, a Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa egyhangú határozatával 2018 Június 10-én a középtávú globális tőkebefektetést beszüntette.
 
Az invesztment megtagadásából adódó infrastruktúra globális összeomlása még a zsidó atombombáknál is hatásosabb fegyver lesz ezen a világon.
 
 
 
International Banking Cartel              June  16, 2018  Montréal
 

 

 

Felperzselt Föld

Kiszáradó FöldKiszáradó Föld

Izzó FöldIzzó Föld

 

Jillian Scudder,


a Sussex Egyetem asztrofizikusa a "Business Insider" internet oldalon azt nyilatkozta, hogy a Földet a Nap sokkal előbb felégeti, mint ahogy ezt eddig gondolták...


Német nyelvű kísérőszöveg...

*

 Riadó

 

Nemzeti Akadémia


*

100 Másodperc !

     Domsday Clock Domsday Clock


A "Doomsday Clock" minden évben megállapítja, mennyire közel állunk a világkatasztrófához.
A félelmet keltő óra mögött nem bolondos kalandorok állnak, hanem elismert atomtudósok és Nobel-Díjasok.

A világ órája jelenleg  100 másodperccel tizenkettő előtt áll.
 
A "Doomsday Clock" egy óra, ami szimbolikusan mutatja, milyen közel van az emberiség a földi civilizáció megsemmisüléséhez.
A  Doomsday név világkatasztrófát jelent, vagy másként fogalmazva utolsó ítéletet.
 
Évente egyszer - általában januárban -, a tudósok nyilvánosságra hozzák az aktuális helyzettől függően, milyen közel, ill. messze áll a világ a megsemmisüléstől.
A katasztrófa óra figyelmezteti az emberiséget.
" 100 másodperccel a világvége előtt."
 
A "Doomsday Clock" 1947-ben lépett működésbe, a Chicago Egyetemen olyan tudósok által, akik a Manhattan Project - az atombomba program - kidolgozásán tevékenykenykedtek a második világháborúban.
 
A "Doomsday Clock"  volt látható a  "Bulletin of the Atomic Scientists" szaklap első címoldalán.
A szaklapot kéthavonta jelentetik meg atomtudósok - köztük tizenhét Nobel-Díjas -, mellyel az atomfegyverek veszélyére hívják fel a világ figyelmét.

1947 óta az óra mutatói néha előbbre állnak, vagy hátrább kerülnek.
Bár az óra eredetileg "csak" az atomfegyverek veszélyességét hivatott szimbolizálni, már idetartozik a romló klímaváltozás, a cyberháborúk és a biológiai támadás veszélye is.

Hogy az utóbbi komponenseket a tudósok milyen kritériumok alapján határozzák meg, a kérdésre még nem adtak egyértelmű választ.
Némely kritikusok hiányolják az atomtudósok pontosságát.
Azt állítják, az atomháború veszélyét nem lehet valószínűség alapján kifejezni.
 
2015-ben három perccel tizenkettő előtt állt az óramutató, s 2016-ban is ez a helyzet, ami csak az 1947, 1949 és az 1984-es években, a hidegháború közepén volt.

1953 és 1960 között az óramutató kettő perccel tizenkettő előtt állt, 1962 októberében, a kubai krízis alatt a "Doomsday Clock"  mutatója szerint csak néhány másodperc választotta el a világot az atomkatasztrófától.

 
Nemzeti Akadémia
 
 
 
Information Consortium

 

International Banking Cartel


 

A Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa 2014 Augusztus 16-án,  a kanadai Montréalban megtartotta évi főértekezletét.
 
Mr. Matthew Monks, a nagy érdeklődéssel várt értekezlet részleteiről, valamint a Nemzetközi Bank Kartellről kérdezte az amerikai szekció főtanácsosát, Dr. Constantin Helios urat.
 
A bankár szokatlanul szűkszavú válaszokat adott a kartell belső ügyeivel kapcsolatos kérdésékre, melyek eddig nem kaphattak nyilvánosságot.
 
A rövidség kedvéért a kérdéseket mellőzve, csak a reájuk adott válaszokat közöljük.
 
 
 
"A Nemzetközi Bank Kartell a jelenlegi formátumánál sokkal egyszerűbb módon már több évtized óta működött, de a teljes alakulatát csak 2007-ben vette fel.
 
A mintegy ötéves tárgyalás sorozat alatt a kartellhez való csatlakozásra kiszemelt bankok titokhordozó és döntéshozó mechanizmusa teljesen átalakult.
A bankoknak, stratégiai érdekeik védelmében át kellett menni fájdalmas, de elengedhetetlen tisztogatási szakaszon.
A kartellhez csatlakozni kívánó bankoknak a megbízhatatlan vagy idegen befolyás alatt állt embereket ki kellett iktatni a stratégiai titokhordozók és döntéshozók köréből, amiről az érintettek nem tudhattak.
 
A kartell legfontosabb belső szabályzata értelmében  a titokhordozók és a döntéshozók között nem maradhatott olyan ember, aki bármilyen politikai nézetet vallott.
Ugyanez vonatkozott a vallásos emberekre is.
 
A hatalom birtokosainak nem politikai, de erkölcsi nézete és egyházi hovatartozás nélküli hite van, melynek sem a politikához, se vallásokhoz semmi köze nincs.
 
A fontos és szigorú tisztogató intézkedéssel megszabadultunk a pénz világába irányuló idegen befolyástól és mindenféle manipulációtól.
Ezen lépésünk lett alapja az állam alávetésére irányuló globális hegemóniának is.
 
Istenen kívül csak egy ura lehet a világnak, de kettő nem.
Ez pedig a magántulajdonú nemzetközi nagytőke, mely Isten után az egyetlen hatalom ezen a világon.
 
Az állam a mi számunkra nem létezik többé.
Se nemzetet, se vallást, se politikát nem ismerünk.
 
 
A gazdasági hatalom titkait nem lehet áruba bocsátani, se kívülállónak megszerezni és bárkinek kiszolgáltatni. 
Semmiféle szervezetet se államot nem támogatunk és csak a szabadságot védjük meg a tudomány minden eszközével.
 
A magántulajdonú nagytőke managerei nem rendelik alá független szellemiségüket semmiféle manipulációnak és semmilyen irányba nem igazodnak.
Mi nem viselünk egyenruhát és nincsenek egyengondolataink.
A milliárdokat nem lehet kívülállók "úri" kedvére ide-oda irányítani.
 
Az állam iránti bizalomvesztéssel párhuzamosan létre kellett hozni a magántulajdonú nagytőke markánsan definiált érdekekre épülő, működőképes mechanizmusát a szükséges, titkos szervezetekkel.
 
Ezek közül a legfontosabbak az arany alapú magántőzsdénk, a tudományos kísérleti laboratóriumaink, a fegyvergyártásunk, a magánhaderőnk, az űrprogramunk, az energiatermelésünk, a független telekommunikációs rendszerünk és nem utolsó sorban a globális információs szervezetünk, vagyis a titkosszolgálatunk.
 
A Nemzetközi  Bank Kartell tevékenysége nem merül ki saját érdekvédelmében.
Széleskörű gazdasági tevékenységünk mellett az egyik legfontosabb a kiemelkedően tehetséges emberi individuum támogatása, az önálló gondolkodásra és cselekvésre való nevelés, jobb kifejezéssel az emberi függetlenség.
 
A huszonegyedik században a parancsra való cselekvés ideje lejárt, az eddig felülről irányított, szellemi és gazdasági függőségben tartott társadalom pedig most van összeomlóban.
 
A szabadságot csak saját tulajdonú fegyverekkel lehet megvédeni minden támadó ellen, melynek meg kell tapasztalnia a nagytőke hatalmát.
Csak így tudjuk elkerülni a harmadik világháborút.
 
A nagytőke magánhadereje 2014 március közepére került abba a helyzetbe, hogy az űrfegyverekkel való megelőző csapással el tudja hárítani minden reguláris hadsereg országok elleni támadását, kivéve kisebb terrorcsoportok villámakcióját.
 
A Nemzetközi magántulajdonú nagytőkére semmiféle nemzetközi egyezmény nem vonatkozik.
Működésünk exterritorial s ellene már nem lehet tenni semmit.
 
A klasszikus értelemben vett, félrevezetésre alapozott állam tovább folytatja az egyre kevésbé hiszékeny és engedelmes nép becsapását, vagyis kirablását, melyhez az állam érdekében létrehozott statisztikai hivatalok nyújtják a legjobb szolgálatot.
Semmiféle statisztikai adat nem volt még valódi, az ugyanis a társadalom bizalomvesztéséhez vezetett volna.
Sem az inflációról kiadott ilyen-olyan adatok, de még a kivándorolt, vagy az öngyilkosságot elkövetett emberek száma se volt igaz.
 
2010-ben, a londoni globális értekezleten az államoktól megvontuk a bizalmat s azóta az élet minden területén önmagunkra vagyunk utalva.
 
Az vagy amit adsz.
Amit csak megígérsz, szégyenedre válik.
Tehát az ígérgető, korrupt, tolvaj, hazug és erőszakos állam önmagát győzte le.
A még nyomokban fellelhető haszonleső besúgók és a politikai pártok tagjai ártalmatlanná tételének folyamata felgyorsult.
Nincs messze az idő, amikor az állam és az egyházak csak a levéltárak archivumaiban lesznek megtalálhatók."

/ Az interview eredeti angol szövegét magyarra fordította Thomas Kelemen /


 
 
Matthew Monks                             August 17, 2014   Montréal - Canada

 
 
 
ACADEMI
 
 
A "Bild am Sonntag" c. német újság cikket közöl arról, hogy az ukrán hadsereg oldalán mintegy négyszáz jól kiképzett amerikai zsoldos harcol, az "Academi" amerikai biztonsági magáncégtől.
 
Az Academi lényegében a "Blackwater" folytatása, csak valamivel nagyobb és modernebb formában és megfelelőbb költségvetéssel a nemzetközi nagytőke támogatásával.
 
A Blackwater elit hadereje Irakban és Afganisztánban mutatkozott be a nagytőke magánhadserege egyik osztályaként, mely speciális feladatokat oldott meg, a nehézkes hadseregek hadmozdulatait jóval megelőzve. 
 
A Blackwater willámlott és eltűnt.
 
Az Academi zsoldos haderőt bárki igénybe veheti aki meg tudja fizetni, s akinek a megbizása összeegyeztethető az Academi szabályzatával és céljaival.
 
A Nemzeti Akadémia hírszerző osztálya több levelet kapott leendő magyar zsoldosoktól, akik szeretnének csatlakozni az Academi haderejéhez.
 
A Nemzeti Akadémia nem csak nevében, de célkitűzéséiben is azonos az Academi biztonsági cég távlati céljaival és szervezetével, de közvetlenül nem foglakozik zsoldosok toborzásával.
 
Az arra érdemes jelentkezők adatait a belső szabályzat keretében megfelelő módon továbbítjuk Red McCombs úrnak (Chariman) John Ashcroft  úrnak (egykori amerikai igazságügyi miniszter)  és  Ret.Adm.Bobby Inman - admirális úrnak.
 
Magyar zsoldosoknak kevés esélyük van az Academi haderejébe bejutni, de a felvétel nem lehetetlen.
A feltételek szigorúak és azokat senki miatt nem lehet fellazítani.
 
A hazaáruló egykori magyar bolsevik besúgókból lett úrhatnám magyar nácik egykori szovjet gazdáiknak se kellenek, ezért az Academi magáncégnél se találnak új megélhetési és további hazaárulási lehetőségre.
 
 
 
Nemzeti Akadémia