Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
                               
 

 

 

 Az "INFORMÁCIÓK" oldalt

a Nemzeti   Akadémia Információs Titkárságától   a hírszerző osztály vette át   szerkesztésre.

 A globális helyzetnek megfelelő   információk korrekt megfogalmazásban   kerülnek publikálásra.

 A médiák által közölt információk   hitelességéért nem tartozunk   felelősséggel.

 

 Haynal Kornél
 információs koordinátor

 ***

 
Figyelmükbe ajánljuk      
       
  
 

Diplomácia


Dr. Constantin Helios a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosa, az Arlington Palotában  eszmecserére fogadta Babek Telegani iráni meghatalmazottat.

A tárgyalásról a sajtónak nem adtak ki kommünikét.


Haynal Kornél
információs koordinátor

Nemzeti Akadémia  2021 December 19.

   

Römerquelle

 *

 


International Banking Cartel

 

Titkos leszámolás

Heather Landy's report with First Consultant at the International Bank Kartell American Section, 

Dr. Constantin Helios

*

 

 Izrael halálbüntetése

 

A cionista állam halálbüntetést szavaztatott meg a terrorral vádolt, jogtalanságba taszított emberek ellen.

A halálbüntetés bevezetése lényegében a Palesztina felszabadításáért folytatott harcot bünteti -"jogi" álarcban.

A Nemzeti Akadémia emlékeztetőként idézi a híres zsidó írásmagyarázó,

Hillél rabbi egyik mondását;

„Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másoknak."

 

Nemzeti Akadémia

**

* 

Emberi Jogok Napja

 

 Nemzeti Akadémia

 

* 

 International Banking Cartel

  

A Nemzetközi Bank Kartell kompromisszum nélkül elhatárolódik Donald Trump amerikai elnök azon tervétől, hogy
"az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan elismerné Jeruzsálemet Izrael fővárosának."
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa rendkívüli értekezletén született határozat alapján
 
Jeruzsálem nem fővárosa Izraelnek.
 
Jeruzsálem státuszát kizárólag a palesztin-izraeli béketárgyalások eredménye 
határozhatja meg, s nem az amerikai elnök provokatív nyilatkozata. 
 
International Banking Cartel - Global Council   December 5,  2017  Toronto
 

*

Az emberiség nagyon beteg

 

"Amikor ártatlan gyermekek rettenetes kínok közt mennek a halálba, fájdalmukban megszólalnak a csillagok."

(Dr. Constantin Helios; Mémoire)


Minas Gerais Brazil állam Janaúba városában, 980 kilóméterre Északra Rio de Janeirotól, egy ember számos gyermeket leöntött alkohollal egy óvodában és meggyújtotta őket.

A gyermekek közül legalább négyen tűzhalál áldozatai lettek.

Az "O Globo" brazil média közölte, hogy a gyilkos évekig éjjeliőrként tevékenykedett a gyermekotthonban.

 

  

Nemzeti Akadémia

 

*

NOBLE HOUSE
  PRIVATE BANKING® 

America First

By Dr. Constantin Helios

 

*

A Nemzeti Akadémia közreadja a

Noble House Private Banking riportját.

 

Heather Landy; 

A múlt lejárt


Reports with the US Secretary of the International Banking Cartel

Riport a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosával

 

*

Human Rights Day

 

December tizedikén, az Emberi Jogok Napján a washingtoni Arlington Palotában ünnepi fogadás keretében folyt beszélgetés az emberi jogokról.

A Nemzeti Akadémia a soirée riportja jegyzőkönyvét cenzúrázatlanul, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.

Az idei fogadáson csak három újságíró volt a huszonöt meghívott vendég között.
Ennek okát kuatván, a vendéglátó borús tekintettel ezt válaszolta;

- A világsajtó erkölcsileg eltévedt, liberális életszemléletű képviselőivel a magántulajdonú nagytőkének nincs semmi dolga ezen a világon.
Az olyan média, mely a tények közlése helyett saját vágyálmait szövi bele az események értelmezésébe, nem tájékoztatni akar, hanem a legrafináltabb módon irányítani az eseményeket, vagyis rosszhiszemű hatalmi manipuláció bűnébe esett.
Az ilyen média semmire se jó, s ha valaki független módon akar tájékozódni, önmagára kell támaszkodnia.
A bankok világa ezt megteheti, de az anyagi és erkölcsi függőségben levő ember nem.

Az Amerikai Stratégiai Tervezőintézet tudományos és technológiai coordinációval foglalkozó egyik munkatársa több szakértő bevonásával tanulmányt írt az amerikai közállapotokról, globális keretekbe helyezve.

- Miért csak az amerikai közállapotokról értekezik? - tudakolta Dr. Szekeres László, a Nemzeti Akadémia főtitkára a Stratégiai Tervezőintézet munkatársától.

- A globális helyzetelemzés több kötetes könyv anyaga lenne, s összefüggéseiben a konklúzió sokak számára ellentmondásként hatna.
Ez pedig mégjobban bonyolítaná a kialakult válságállapot reális értékelését.

- Mondana-e néhány példát az elemzést összegző vezérgondolatokból?

- Az egyik gondolati elem csak részben foglalkozik a világválság kialakulásával.
Ebben központi szerepet kaptak a médiák, melyeket az erkölcsi felelősség hiányában tevékenykedő, vagy inkább riogató, liberális gondolkodásmódot terjesztő, igen veszélyes elemek tartanak befolyásuk alatt.

A chaos állapot jellemző az újságokra és a televízió állomásokra, mert az általuk közölt, manipulált információk nem csak kritikátlanul árasztják el a közönséget, de hiányoznak belőlük a kultúra esztétikai komponensei és a pedagógiai nevelő hatás.

A médiák erkölcstelensége olyan méreteket öltött, hogy azt semmiféle törvénnyel megzabolázni nem lehet.
Ezért a kialakult helyzetben meg kell vizsgálni a médiák által szolgált politika és politikusok büntetőjogi felelősségét.

A vendéglátó Dr. Helios egyre gyakrabban hangoztatja, hogy az erkölcsileg elesett társadalom chaosában nem lehet szó a magántulajdonú nagytőkének a gazdaságba való invesztmentjéről.
S amíg a gazdaság leépít, nem várható pozitív társadalmi változás.

Dr. Helios tanulmányában megdöbbentő részletek látnak napvilágot.
A globalizált gazdaság produkálta jövedelemnek nagyobb része ered az emberek egymásrautaltságából, a függőségből és a másik eredményeire való ráakaszkodásból, mint a gazdaságban való önálló szellemi és saját jogon való gyakorlati tevékenységből.

Tehát száz dollárból csak negyven dollár a megújuló, termelő tőke, a hatvan százalék pedig csak körbejár az erősebb helyzetéből eredő manipuláció "jogán."
Vagyis magyarul; ilyen vagy olyan módon, de elveszem, ami a tiéd.

A motivációra épülő konzervatív gazdaságpolitikát elemezvén én is azt vallom, csak a valódinak van elég ereje és joga a túléléshez.
A támogatásra szoruló gyengét előbb-utóbb magaalá temeti a történelem.
Ez az élet és a természet kegyetlen igazsága.

Arra a kérdésemre, hogy milyen gondolataik vannak a Stratégiai Tervezőintézetnek a globális terror megfékezésére, Dr. Helios vette át a szót.

- Minden lehetséges, csak akarni kell és mindent meg lehet tenni, csak mélyen kell hallgatni róla.
Tehát a sikerhez a tudomány eredményeit kell alkalmazni a legszigorúbb titoktartásban.

Az olyan népeket és országokat, melyek rá akarják erőltetni középkori nézeteiket a náluk sokkal magasabban fejlett népekre, el kell vágni a civilizáció minden jelenségétől.
Maradjanak meg egymás közt saját világukban, mert a tudatlanság hamarabb végez velük.
Humanitárius segítség csak embernek jár, de terroristának nem.

Szabad társadalom nem biztosíthat jogokat azoknak, akik nem tisztelik mások jogait, vagy kikémlelik titkait és eladják a szabadság ellenségeinek.

Aki önmagát politikai vagy vallási nézetek hangoztatásával megjelöli, azt mások is megjelölik a nekik megfelelő módon, ami ellen semmiféle törvénynek mondott rendelettel védekezni nem lehet.

Arra a kérdésre, hogy mi várható Donald Trump elnöksége alatt, Dr. Constantin Helios így válaszolt;

- Amerika negyed évszázad óta tapossa egyhelyben a liberális sarat és önmagával szemben óriási lemaradásban van.
Az infrastruktúrába már annyi pénzt kell befektetni, amennyi még Istennek sincs.
A meglelvő programok finanszírozása mellett a következő négy évben több ezer milliárd dollárra lesz szükség, melynek részleteit előre nem közölhetem, mert a tőzsdei jegyzésű cégek részvényei előre megsokszorozódnának, érdemtelenül.
Nyilvánvaló, hogy lesz némi fellendülés, de aféle gazdasági csodára senki se várjon.

Amerika súlyos erkölcsi válságban van, s ezt nehéz lesz kiegyensúlyozni, ill. a valódi értékrendszerben újraindítani.

De azt már most megmondhatom, hogy az emberi szellemben és lélekben végrehajtott liberális rombolás Amerika egyik legnehezebb kihívása lesz a jövőben, mely érinteni fogja a médiákat és az illegálisan itt tartózkodó latin és mohamedán tömegeket.

Amerika meg fog tisztulni, mert a módszerekben teljes egyetértés uralkodik a hatalom valódi birtokosai, a magántulajdonú nagytőke és a bankok zárt világában.

 

Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia    2016, December 12  

 

*

 

 

 

 

 

Kannabisz méreg


Már ismert, hogy a kannabisz különösen a tinédzsereket károsíthatja. Egy új tanulmány elmagyarázza, hogy a fogyasztás és a mentális zavarok milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A kannabisz károsítja a fiatalok éretlen agyát, ezt a tanulmányok többször is kimutatták.

A serdülőkori kannabiszhasználat és a pszichotikus rendellenességek közötti kapcsolat még erősebb lehet, mint azt korábban gondolták. Ez a „Psychological Medicine” folyóiratban bemutatott tanulmány eredménye. A legtöbb fiatal, akinél pszichotikus rendellenességet diagnosztizáltak, kórtörténetében kannabiszhasználat szerepel.

Hat pszichotikus rendellenességben szenvedő serdülő közül öt használta a kannabiszt, André McDonald és Susan Bondy, a Torontói Egyetem 2009-től 2012-ig tartó népesség-alapú felmérési adatait a 2018-ig terjedő egészségügyi adatokkal kapcsolta össze. A több mint 11 000 résztvevő 12 és 24 év közötti volt a vizsgálat kezdetekor, és korábban nem volt pszichotikus rendellenességük.

Az elemzés szerint hat fiatal (12-19 éves) közül öt, aki pszichotikus rendellenesség miatt került kórházba vagy ment sürgősségi osztályra a vizsgálat során, kannabiszfogyasztásról számolt be.

Lehetséges, hogy a bejelentések alulmaradtak, mert Kanadában a kannabisz rekreációs fogyasztása továbbra is illegális volt minden korcsoportban, ami befolyásolhatta a személyes fogyasztásra vonatkozó információkat. Fiatal felnőtteknél (20-33 évesek) nem találtak egyértelmű összefüggést.

Továbbra is igaz, hogy a kannabiszt használó fiatalok túlnyomó többségénél nem alakul ki pszichotikus rendellenesség – magyarázta McDonald. A kannabiszt használó serdülőknél azonban tizenegyszer nagyobb eséllyel alakulnak ki pszichotikus rendellenességek, mint azoknál a serdülőknél, akik nem használnak.

A fű dohányzása és a pszichózis veszélye
Rainer Thomasius, a Hamburg-Eppendorf Egyetemi Kórház Gyermekek és Serdülők Függőségi Problémákkal foglalkozó Német Központjának vezetője elmagyarázza, hogyan válik észrevehetővé a pszichózis:

károsodott észlelés
a saját testélményed megváltozik
vizuális vagy hallási hallucinációk lehetségesek
A koncentráció és a tanulás képessége korlátozott
Az örömre vagy a szomorúságra való érzékenység eltompul
Érzés, hogy teljesen elárasztanak a környezeti ingerek
A pszichotikus rendellenesség néhány héten belül teljesen meggyógyulhat, ha tartózkodik a kábítószerektől – de nagyobb az egész életen át tartó kockázata annak, hogy újra belecsúsznak abba, ha ismét kábítószert szed.

Általánosságban elmondható, hogy a hatások hosszabbak és erősebbek a skizofrénia esetében, amely a pszichotikus rendellenesség egy speciális formája, magyarázza Thomasius gyermek- és serdülőpszichiáter. Szélsőséges esetekben a fenyegetettség érzése - például közeli hozzátartozók által - halálos szkizofrénia rohamokhoz vezethet.

skizofrénia
A skizofrénia súlyos mentális betegség.
A Robert Koch Intézet szerint a skizofrén pszichózis alapvető tünetei a téveszme, az egozavarok, a hallucinációk és a formális gondolkodási zavarok pozitív tünetei. Elsősorban a betegség akut epizódját jellemzik.
A THC-tartalom jelentősen megnőtt – a kannabisz valószínűleg nagyobb veszélyt jelent, mint korábban gondolták
A korábbi kutatások nagyrészt régebbi adatokon alapultak, amikor a kannabisz kevésbé volt hatásos, mint manapság, ami a kanadai kutatók szerint az esetleges alulbecslés oka.

Az illegális kannabisz átlagos tetrahidrokannabinol (THC) tartalma Kanadában az 1980-as körülbelül egy százalékról 2018-ra 20 százalékra nőtt. "Az új típusú kannabisztermékek is népszerűbbé váltak, beleértve a THC-t tartalmazó kannabisz-kivonatokat. A fizetés 95 százalék feletti elérhetô."

Ilyen termékek még nem kaphatók Németországban – mondja Thomasius. Az illegális kannabisz szintje ebben az országban körülbelül 15 százalék. A kannabiszt április eleje óta törvényesen felhatalmazott termesztő egyesületek professzionális felszerelésével minden bizonnyal magasabb szintek is lehetségesek.

A kannabisztörvény szerint a THC-tartalom nem haladhatja meg a tíz százalékot, amikor az egyesületeket 18-21 éves korosztálynak osztják ki – de átfogó ellenőrzést aligha hajthatnak végre az önkormányzatok. A törvény szövege szerint ezekre csak „alkalmanként” van szükség – mondja Thomasius.

A THC-tartalom drámai növekedése az 1968-as évek ízületeihez képest azért problémás, mert a fogyasztók gyakran hasonló mennyiségű kannabiszt szívnak el, mint korábban – de közben sokkal több THC-t szívnak fel, mint egykor.

A Cannabis sativa kendernövény összesen több mint 60 kannabinoidot tartalmaz, amelyek közül a tetrahidrokannabinol a legerősebb pszichoaktív anyag. A szervezetben vannak olyan receptorok, amelyekhez a szervezet saját kannabinoidjai, de a THC is kötődik. A fiatalkori kannabiszfogyasztás súlyos következményekkel járhat

A szakértők szerint biológiailag valószínű, hogy a THC különösen a fiatalok agyát érinti: pubertáskor az agy egyfajta nagy építkezési terület, és különösen könnyű kibillenteni az egyensúlyából. A kanadai kutatócsoport szerint feltételezhető, hogy a THC befolyásolja többek között az idegrostok kapcsolatait és a fehérállomány kialakulását az agyban a szervezet saját kannabinoid rendszerén keresztül.

A pubertás alatti rendszeres kannabiszfogyasztás ismert következményei a pszichózis magasabb kockázata mellett az IQ-értékek akár tíz pont körüli csökkenése is – magyarázza Thomasius. "Ha a már nem olyan magas IQ 90-ről 80-ra csökken, az tanulási zavart jelent." A megértés és a koncentrációs készség is szenvedett. Az agyban a pubertás alatti kannabiszfogyasztás akár a funkcionális kapcsolatok egyharmadának elvesztését is eredményezheti a homloklebenyben, amely olyan funkciókért felelős, mint a gondolkodás, az értelem és az érzelmek szabályozása. A szorongásos zavarok és a depresszió kockázata is magasabb.

Olvassa el még a kannabisz legalizálását: A szülők aggódnak gyermekeik miatt Az orvostudomány a kannabisz legalizálásának előnyeit és hátrányait tárgyalja A fogyasztók nemcsak saját és családjaik életét befolyásolhatják, hanem más embereket is érint, például a vezetési képességek károsodása miatt. „Az Egyesült Államokban a kannabisz által okozott súlyos közlekedési balesetek száma megduplázódott, tízszeresére nőtt, mióta legalizálták” – mondja Thomasius.

Szakértő: A legalizálás rossz jeleket küld


A fiatalok nem igazán vannak tudatában az ilyen kockázatoknak – mondja Thomasius orvos. "Eddig ezt egyáltalán nem kommunikálták megfelelően." Az elemzések azt mutatták, hogy a kannabiszfogyasztás által okozott egészségkárosodás kockázatának megítélése általában csökken az Egyesült Államokban és Európában.

Ezen túlmenően a fiatalok általában nem rendelkeznek annyi öngondoskodással, és alacsonyabb a kockázati tudatosságuk. A pszichiáter hozzáteszi, hogy a felnőttek használhatnak valamit, de a fiatalok távol tartják magukat tőle.

"Már előre megjósolhatjuk, hogy a pszichózis előfordulása növekedni fog."

Rainer Thomasius, gyermek- és serdülőpszichiáter
Thomasius hangsúlyozza, hogy a kannabisz legalizálása teljesen rossz jelzéseket küld. "Már előre megjósolhatjuk, hogy a pszichózis előfordulása növekedni fog." És minden ilyen eset a megismétlődés kockázatát jelenti, hacsak nem kerülik el az összes pszichoaktív anyagot egy életen át. "Amint a pszichózis bekövetkezik, nő a kábítószer-használattal szembeni sebezhetőség."

A genetika is hozzájárul a pszichózisra való hajlamhoz
Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy az elemzés a korábbi epidemiológiai vizsgálatokhoz hasonlóan összefüggést mutat, nem ok-okozati összefüggést. Ez azt jelenti, hogy nem zárható ki a fordított összefüggés: pszichotikus tünetekkel küzdő fiatalok például a klinikai diagnózis felállítása előtt elkezdhették a kannabisz öngyógyítását.


Más potenciálisan fontos tényezőket, mint például a genetika vagy a múltbeli trauma, nem vettek figyelembe a vizsgálatban. Valójában a genetika erősen meghatározza a pszichózisra való hajlamot – magyarázza Thomasius. Ilyen családi előzmények mellett a kannabiszfogyasztás az a szalma, ami megtöri a teve hátát.

Április 1-je óta engedélyezett a kannabisz felnőttek számára Németországban. Július 1-től a kannabisztörvény értelmében a kábítószert közösen, speciális klubokban lehet termeszteni, és ki lehet osztani a klubtagoknak. Három növényt szabad otthon termeszteni. A szakértők úgy vélik, hogy a tinédzserek mostantól sokkal könnyebben juthatnak majd kannabiszhoz, mint korábban. (Annett Stein, dpa/sbi)

 

Nemzeti Akadémia

*

 
 
A Duna Televízió honlapján olvastuk;
(Jó szórakozást kívánunk mindenkinek aki még könnyesre tudja nevetni magát.)
 

Amikor a marslakók magyarul beszéltek és ontották a felfedezéseket
Szerző: Jezsó Ákos

Nobel-díjas tudósok hosszú időn át egyöntetűen állították, hogy a második világháború idején az amerikai tudományos életet a marslakók uralták. Közös jellemzőjük, hogy pocsék az angol kiejtésük és egymás között egy titkos nyelven beszéltek, amit ők magyarnak hívtak. Az öt marslakó közül az egyiket Wigner Jenőnek hívták, aki 1902. november 17-én a Terézvárosban látta meg a napvilágot.
A Los Alamosban az amerikai atombomba kifejlesztésén dolgozó szakemberek között terjedt el az a szóbeszéd, hogy a Marsról még ezer évvel ezelőtt érkezett egy űrhajó, amely Közép-Európában szállt le, de valami baja lehetett, mert már nem tudott visszamenni. A marslakók pedig elvegyültek a földi emberek között, és magyaroknak adták ki magukat. Arról lehet őket megismerni, hogy egymás között érthetetlen nyelven beszélnek, ha pedig angolra váltanak, akkor rémes a kiejtésük.

Wigner Jenő (Forrás: Wikipédia)
Az Amerikát megszálló marslakókról a Nobel-díjas Leon Lederman kísérleti részecskefizikus önéletrajzi könyvében is írt. Eszerint „a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon az első bázisukat hozta létre. Azon buktak le, hogy bármilyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem tudtak normálisan, idegen akcentus nélkül beszélni. Volt azonban egy ügyes trükkjük: magyar emigráns tudósoknak álcázták magukat, hiszen köztudott, hogy a magyarok beszédének van egy ilyen furcsa akcentusa”.

Egyszer a göttingeni uszoda füvén a német csillagász, Heckman társaságában napozott. Barátja észrevette, hogy Wigner lábára hangyák másznak fel, és látta, hogy meg is csípték. Megkérdezte, hogy miért nem öli meg a hangyákat. „Mert nem tudom, melyik csípett meg” – válaszolta.
Az amerikai marslakókról az indukált radioaktivitással kapcsolatos kutatásait fizikai Nobel-díjjal jutalmazott Enrico Fermi is megemlékezett. Egyik humoros hangvételű cikkében arról értekezett, hogy az „univerzumban más bolygókon is ki kellett alakulnia civilizációnak, az intelligens faj pedig új és friss világokra vágyva utazik és terjeszkedik. Az ilyen magasan fejlett, tehetséges népek aligha hagyhatják figyelmen kívül a mi csodaszép bolygónkat, a Földet. A nagy kérdés az, hogy hol vannak? Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat”.

Az ugyancsak Nobel-díjjal kitüntetett Hans Bethe pedig az öt, ismertté vált marslakó egyikéről, Neumann Jánosról egyenesen azt írta, hogy az „agya egy embernél felsőbbrendűbb faj megnyilvánulása”. Hozzátette: „Princetonban az a hír járta, hogy az Institute for Advanced Studies legfiatalabb professzora valójában félisten, de bolygónk gondos megvizsgálása után embernek álcázta magát, és ez külsőleg tökéletesen sikerült is.”

Amerika legkiválóbb tudósai öt marslakót azonosítottak: Neumann Jánost, aki talán a legnagyobb koponya volt mind közül; Kármán Tódort, akit az amerikai légierő védőszentjének is becéztek; Teller Edét, a „hidrogénbomba atyját”, akit neve kezdőbetűi alapján E. T.-nek (az angolban a jelentése Extra Terrestrial, vagyis földönkívüli – a szerk.) is szoktak hívni, tehát pusztán már csak ebből is egyértelműen látszik, hogy marslakó; Szilárd Leót, aki felismerte, hogy beindítható a nukleáris láncreakció, és ezzel létrehozható az atombomba; no és persze Wigner Jenőt, aki Nobel-díját „az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért” kapta.

Mind az öt tudós Budapesten született és a magyar főváros iskoláiban tanult, de Amerikában lett világhírű – és ott vált marslakóvá.
Wigner Jenő Pál, vagy ahogyan az angol nyelvterületen hívják, Eugene Paul Wigner, a Terézvárosban látta meg a napvilágot 1902. november 17-én.

Egyike volt azoknak a fizikusoknak, akik száz évvel ezelőtt új alapokra helyezték a fizika tudományát, többek között a kvantummechanika révén, melybe bevezették a szimmetriák elméletét.

A Király utca 76. alatti házban nőtt fel, s a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, egy évfolyammal Neumann János alatt. A Műegyetem vegyészmérnöki szakán kezdte egyetemi tanulmányait, majd a Berlini Műszaki Főiskolán folytatta, s közben szorgosan látogatta a Német Fizikai Társulat szerda esti beszélgetéseit, melyen többek között Albert Einstein, Max Planck, Rudolf Ladenburg és Werner Heisenberg is gyakorta megjelent. Itt barátkozott össze Szilárd Leóval, az öt amerikai marslakó egyikével.

Az egyetem elvégzése után hazatért, és az újpesti bőrgyárban édesapja mellett mérnökként dolgozott, de nem tudott ellenállni a berlini Kristálytani Kutatóintézet csábításának, és csakhamar visszament Németországba.

A 20-as évek végén Göttingenben a nagy matematikusnak, David Hilbertnek lett a segédje, s közben beleásta magát a Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger és Paul Dirac nevével fémjelzett kvantummechanikába. 1929-re publikációival széles körben felhívta magára a fizikus világ figyelmét. 1931-ben adta ki Csoportelmélet – módszer a kvantummechanikában című művét, amely egy ma is használatos eszközt adott az elméleti fizikának. A teória kidolgozásában a másik, Budapesten született marslakó, Neumann János segítette, akivel 1930-ban egyszerre lettek az amerikai Princetoni Egyetem tanárai.

Wigner figyelme a harmincas évek végén az atommag felé irányult, majd azon belül is az atommag-reakciókra fókuszált.
1936-ban a Wisconsini Egyetem tanára lett. Itt találkozott első feleségével, Amelia Frankkel. Házasságuk tragikus véget ért, mert neje a következő évben meghalt. Fájdalma elől a munkába menekült. Princeton visszahívta, ahol folytatta az atommag titkainak kutatását. Még kétszer nősült. Második asszonyát 1941-ben vette el, akitől két gyermeke született. 1977-ben azonban Wigner másodszor is megözvegyült. Harmadik felesége Eileen Clare-Patton Hamilton volt, aki Wigner halála után, 2010-ben hunyt el.

Albert Einstein (Forrás: Wikipédia)
Sosem politizált, a tudománynak szentelte az életét, de a háborús fenyegetést nagyon komolyan vette, és 1939 augusztus elején két másik marslakó, vagyis Szilárd Leó és Teller Ede társaságában felkereste Albert Einsteint, hogy levelet írjanak Franklin D. Roosevelt elnöknek.

A híres levelet, melyben a négy tudós az atombomba kifejlesztését javasolja, végül Einstein szignálta.

Franklin D. Roosevelt (Forrás: Wikipédia)
Eszerint: „Úgy érzem, hogy kötelességem az ön figyelmébe ajánlani a következő tényeket és javaslatokat:

Az utóbbi év folyamán Joliot kísérletei Franciaországban, továbbá Fermi és Szilárd kísérletei Amerikában megmutatták, hogy elegendő nagy uránmennyiségben láncreakció idézhető elő, minek során hatalmas mennyiségű energia és sok rádiumszerű elem keletkezik. Szinte bizonyos, hogy ez a közeli jövőben megvalósítható lesz. Az új jelenség bomba gyártását is lehetővé teheti. Föltételezhető, hogy egészen új típusú és rendkívüli erejű bomba készíthető. (…) Tudomásom van róla, hogy Németország leállította a megszállt Csehországban bányászott urán külföldi eladását. Az ilyen akciót talán az magyarázza, hogy a Vilmos Császár Kutatóintézetben most egyes Amerikában végzett kutatásokat megismételnek.” Mindezek alapján Einstein a levélben azt javasolja, hogy az Egyesült Államok kormánya „megfelelő pénzügyi támogatással gyorsítsa fel a kísérleti munkát, amibe vonjon be olyan ipari laboratóriumokat is, amelyeknek megvan az ehhez szükséges megfelelő felszereltségük”.

A Roosevelt elnök által létrehozott uránium bizottságban, amely annyira titkos volt, hogy még alelnöke, Harry Truman sem tudott róla, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Teller Ede és Enrico Fermi kapott helyet.

Ebből fejlődött ki a Manhattan fedőnevű program, amely révén Amerika elkészítette az első atombombát.
Utolsó éveiben sokat gondolkodott az élet értelméről és végső céljáról. Memoárjában ezt írta: „Az élet teljes jelentése, minden emberi vágy együttes értelme, egy olyan alapvető rejtély, ami meghaladja felfogóképességünket. Amíg fiatal voltam, dühös voltam a dolgok ezen állása miatt. Mára megbékéltem vele. Még megtiszteltetésnek is tartom, hogy közöm lehet ehhez a rejtélyhez.”
Wignerre a Chicagói Egyetem fémfizikai laboratóriumában az elméleti csoport vezetését bízták. Egy nagy teljesítményű plutóniumtermelő reaktort kellett megépíteni, amit 1942. december 2-án helyeztek üzembe.

Amikor azonban Hirosimára és Nagaszakira ledobták a bombát, Wigner mély depresszióba merült, mert sok ember halálában érezte magát felelősnek. Lelkiállapotát csak tovább rontotta, hogy az 50-es években mindenfajta politikai támadás érte a Manhattan-projekt vezetőjét, Robert Oppenheimert.

1960-ban, amikor már a matematikai fizika legnagyobbjai közé sorolták, megírta legismertebb nem fizikai tárgyú tanulmányát, a mára klasszikussá vált „The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”-t (A matematika meghökkentő hatékonysága a természettudományokban).

Ebben a tanulmányban amellett érvelt, hogy a fizikai fogalmak eredete a biológiában és az észlelésben gyökerezhet, és szerencsés egybeesés, hogy a matematika nyelve tökéletesen alkalmas a fizika leírására.

1963-ban megkapta a fizikai Nobel-díjat.
Az Isten még húsz évet adott neki, 1995-ben halt meg Princetonban.

Teller Ede, a másik marslakó, nem sokkal a halála előtt, 2002-ben ezt írta Wigner Jenőről: „Egész életében ezerszer volt kedves és szeretetre méltó. De zsenialitása és az igazság tisztelete udvariasságába néha egészen gyönyörűen belekevert egy kis ízletes valóságot. Ebben a nagy ellentmondásban, ő volt a legnagyobb. Mint udvarias ember, mint szellemes gondolkodó, és mint természetkutató, a 20. század legnagyobbjainak egyike”.

Nemzeti Akadémia

 

*

 
Európai uralkodócsaládokra emlékezünk ebben a sorozatban
 
 Romanov esküvő Oroszországban Romanov esküvő Oroszországban

Georgij Romanov orosz nagyherceg és Viktorija Romanovna

2021 Október elsején Szentpétervárott örök hűséget esküdött egymásnak.

A cári rokonságból származó birodalmi esküvő volt az első több mint egy évszázad után.

Kívánjunk jó egészséget, boldogságot és hosszú életet

- a remélhetőleg legközelebbi orosz cárnak.

Nemzeti Akadémia

*

  Maria Vlagyimirovna Romanova, 
  Georgij Mihajlovics Maria Vlagyimirovna Romanova, Georgij Mihajlovics
  
Maria Vlagyimirovna Romanova orosz nagyhercegnő,
a fiával, Georgij Mihajlovics nagyherceggel. 
 
*
 
Konstantin görög király és Anne-Marie királynéKonstantin görög király és Anne-Marie királyné
Konstantin görög király és Anne-Marie királyné
 
 Pavlos trónörökös és családja Pavlos trónörökös és családja
Pavlos trónörökös és szép családja
 
     Európa uralkodói Európa uralkodói
 
Európa uralkodói az Entente Cordial megalakítása évében
 
Nemzeti Akadémia
* 
 
 

 

Information Consortium

 

International  Banking  Cartel

 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2019 Január tizedikén megtartott évi első globális értekezletén megtárgyalta az európai unió és Magyarország helyzetét.
 
A Kartell megállapította, hogy a jelenlegi magyar államhatalom kormányzási stílusa és céljai elszakadóban vannak Magyarország népe stratégiai érdekeitől és a jelenlegi helyzet valóságától.
 
A budapesti kormány gazdasági tevékenységében kevés a racionális elem, mert nem motivációval segíti a nép teherviselését.
 
A túlóra három év múltán való kifizetése súlyosan sérti minden ember önrendelkezési jogát, melybe beletartozik a megtermelt javaival való szabad rendelkezési jog is - ezért az ország belső egyensúlya érdekében tanácsos a törvényjavaslatot népszavazásra bocsátani.
 
A gazdaságban csak azt lehet elosztani, amit megtermelnek, ezért minden más elképzelés csak  vágyálom, mely nem valósul meg sohasem.
 
Az európai uniót nem demokratikus módszerekkel és célokkal uraló indoktrinált körök által függőségbe manipulált magyar gazdaság nem önálló fejlődésben van.
Magyarország népét szellemi öntudatlanságba taszították, s idegen, rejtett érdekek szolgálatára fogyasztóvá és munkaeszközzé degradálták.
 
Magyarország népe az elszabotált rendszerváltozással külpolitikai manipuláció áldozata lett.
 
A terrorhatalom emberiesség ellen elkövetett bűncselekményei tetteseivel az igazságtétel helyett a bűnök leplezésére  cinkosságot vállalt magyar politikusok büntetőjogi felelősségrevonása nem marad el.
 
A megszállók terror uralmával szembefordult, igazságtételt és kártalanítást nem kapott magyar emberek ma is súlyos hátrányt szenvednek a magyar államhatalmat érdemtelenül birtoklók hatalmi érdekei miatt.
 
A társadalmi integritás egyik legfontosabb eleme a határvédelem, mely a független állam mindenkori kormányának joga és kötelessége az érvényben levő törvények alapján, a rendelkezésre álló eszközökkel.
 
Parlamenti ellenzék csak egyéni, racionális alapokra épülő saját gazdasági, erkölcsi, kulturális és egyéb  programmal járulhat hozzá a minden állampolgár szabadságát garantáló jogrend  fenntartásához és az ország stabil fejlődéséhez.
A korrupt, idegen zsoldban tevékenykedő, anarchista politikai mafia súlyos károkat okoz nem csak Magyarország népének, de elsősorban a budapesti kormány parlamenti ellenzékének.
 
A pánikot és hisztériát keltő, romboló ellenzék sem erkölcsileg, se szellemileg nem áll a  helyzet magaslatán - s ezidő szerint irracionális követelések hangoztatásával nyit utat a megállíthatatlan elszegényedésnek.
 
Az államhatalmat elveszített politikai társulatok, idegen érdekek szolgálatában kimanőverezik  magukat a törvényben biztosított lehetőségből, a konstruktív ellenzékiségből.
 
Minden embert a cselekedetei alapján lehet és kell megítélni az érvényben levő törvények alapján.
 
A Nemzetközi Bank Kartell, mint a globális hatalom valódi birtokosa, az un. parlamenti immunitást nem ismeri el, ezért az arra hivatkozó bármely  oldali, indoktrinált elemeknek büntetlenség helyett  számolni kell a végső konzekvenciával is.
 
A Nemzetközi Bank Kartell nem avatkozik be egyetlen ország belügyeibe se, de fenntartja magának a jogot a chaos, az anarchia és a terrorcselekmények minden eszközzel való megfékezésére.
 
A chaotikus állapotokban az invesztment beszüntetése globális gazdasági összeomláshoz  s az emberi társadalom megsemmisüléséhez fog vezetni, mely folyamatot - mint gyógyíthatatlan betegséget - visszafordítani nem lehetséges.
 
A természetellenes liberalizmus, a "mindenkinek mindent szabad", s a másik ember által megtermelt javakból való "emberi jogon megjáró részesedés" - erkölcsi és szellemi eltévelyedés, melyért a számla mindenkinek megérkezik.
 
 
 International  Banking  Cartel - Global  Council       January 10, 2019  New York
  

Nemzeti Akadémia